DBHR

Dansk BygHerreRådgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de enkelte sider gennemgås de forskellige muligheder og fælder i lovgivningen og i byggekontrakter

 

De første 2 timers rådgivning er gratis

 

Velkommen til

Dansk BygHerreRådgivning

 

 

Vi har gennem en hel del år, set en stigning i sager omkring nybyggeri, særligt omkring om- og tilbygninger af parcelhuse. Dette skyldes dels at entreprenørerne giver meget lave bud, i disse krise tider, og dels en bygningslovgivning under en konstant forandring, og entreprenørerne ikke er opdaterede. Det skyldes dog også at forståelsen mellem hvad der er aftalt mellem parterne, ikke er ens, bygherre forventer det ene og bygmesteren/entreprenøren mener noget andet.

 

Derfor er det vigtigt at byggekontrakten, er meget specificeret, ligesom der er vigtigt at bygherre forstår hvad der er indeholdt i kontrakten og hvad entreprenøren kan forlange ekstrabetaling for.

 

ligeledes er det vigtigt at kontrakten indeholder en garantisum, således at hvis entreprenøren går konkurs at der er penge til at finde en anden entreprenør der kan lave byggeriet færdigt. 

 

Byggeri er for fagfolk, og private der bevæger sig ind i dette område bliver alt for ofte snydt, hvis de ikke har en byggesagkyndig ved deres side.

 

 

Husk at kontrakten Bør indeholde en byggegaranti på 15%

 

 

 

 

 

VI Styrer deres byggeri   

De nyder deres nye byggeri

 

 

KONTAKT: Telefon 22 64 40 85

                Mail sc@dbhr.dk

 

Byggekontrakter

Bygningsrelement 2010

Vi Tilbyder

Priser

Links til folk med dårlige erfaring

Andre Links

Downloads